Galerie Zlatá husa

AKTUALITY


Aktuální výstavy

Vážení a milí přátelé Galerie Zlatá husa, dovolujeme si vás touto cestou pozvat na výstavu Příliš mnoho zubů, České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa. Výstava probíhá od 28. ledna do 23. dubna 2017 v prostorách Musea Kampa. Více informací i o doprovodných programech na www.museumkampa.cz.

Příliš mnoho zubů | České a slovenské umění šedesátých let ze sbírky Galerie Zlatá husa a Musea Kampa

Informace


deník.cz
MF DNES
ČT Události v kultuře

Nadační fond GALERIE ZLATÁ HUSA

Nadační fond GALERIE ZLATÁ HUSA spravuje jednu z největších, veřejně přístupných, soukromých sbírek umění v Čechách.

Majitel sbírky, dr. Vladimír Železný, buduje tuto kolekci českého výtvarného umění zhruba od roku 1997. Tehdejší trh nabízel řadu vynikajících děl. Některá byla postupně restituována ze státních fondů, jiná získaná od potomků původních sběratelů buď přímo nebo z aukcí. Nesmíme také opomenout důležitý fakt a to ten, že značný počet děl byl do Česka navrácen, díky velkému osobnímu nasazení a nemalým nákladům, ze zahraničí.

Dalším významným zdrojem akvizic byly samotné ateliéry umělců generace 60.let, které Vladimír Železný znal a obdivoval už jako mladý publicista a novinář. Vzájemný respekt a nadstandardně korektní vztahy těchto rozdílných světů umožnily dr. Železnému v mnoha případech přednostní právo výběru početných konvolutů děl přímo od tvůrců.

Základní fond čítající přibližně 1000 děl byl soustředěn už do roku 2000. V současné době fond spravuje okolo 1700 položek. Jedná se o obrazy, plastiky a práce na papíře z období 1900 – 1969.

Tato bohatá sbírka je také významným zdrojem materiálu pro výstavy jiných institucí, které se často na Galerii Zlatá husa obracejí s žádostmi o zápůjčky. Sebevědomě tak můžeme prohlásit, že bez zápůjček „z Husy“ se v současnosti neobejde žádná z větších výstav na území České republiky. Od institucí státních jako je Národní galerie přes menší soukromé galerie. V posledních letech jsme s potěšením zaznamenali i nárůst zájmu mezinárodních institucí o prezentaci českého výtvarného umění. Díla ze sbírky dr. Železného tak dobývají i prestižní výstavní síně v Londýně, New Yorku a Paříži.

Copyright © GALERIE ZLATÁ HUSA / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman