Galerie Zlatá husa

AKTUALITY


UPOZORNĚNÍ

Vážení příznivci Galerie Zlatá husa,
rádi bychom vás touto cestou informovali, že od 1. října 2017, s výhledem minimálně jednoho roku, Galerie Zlatá husa nebude půjčovat jakékoli předměty umělecké hodnoty. Důvodem je rozsáhlá odborná revize stavu celé sbírky, kterou galerie spravuje. Děkujeme za pochopení.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY


Svět, který zmizel | 15. září 2017 - 15. října 2017
Galerie Dvojdomek - Židovský dvojdomek
Havlíčkova 806, Heřmanův Městec

Informace
Dana Vachtová | Skryté/Nalezené
Výstava potrvá od 27. září do 23. října 2017.
Pro veřejnost je otevřeno každé pondělí od 14:00 do 18:00 hod.
Galerii Zlatá husa

Informace


Nadační fond GALERIE ZLATÁ HUSA

Nadační fond GALERIE ZLATÁ HUSA spravuje jednu z největších, veřejně přístupných, soukromých sbírek umění v Čechách.

Majitel sbírky, dr. Vladimír Železný, buduje tuto kolekci českého výtvarného umění zhruba od roku 1997. Tehdejší trh nabízel řadu vynikajících děl. Některá byla postupně restituována ze státních fondů, jiná získaná od potomků původních sběratelů buď přímo nebo z aukcí. Nesmíme také opomenout důležitý fakt a to ten, že značný počet děl byl do Česka navrácen, díky velkému osobnímu nasazení a nemalým nákladům, ze zahraničí.

Dalším významným zdrojem akvizic byly samotné ateliéry umělců generace 60.let, které Vladimír Železný znal a obdivoval už jako mladý publicista a novinář. Vzájemný respekt a nadstandardně korektní vztahy těchto rozdílných světů umožnily dr. Železnému v mnoha případech přednostní právo výběru početných konvolutů děl přímo od tvůrců.

Základní fond čítající přibližně 1000 děl byl soustředěn už do roku 2000. V současné době fond spravuje okolo 1700 položek. Jedná se o obrazy, plastiky a práce na papíře z období 1900 – 1969.

Tato bohatá sbírka je také významným zdrojem materiálu pro výstavy jiných institucí, které se často na Galerii Zlatá husa obracejí s žádostmi o zápůjčky. Sebevědomě tak můžeme prohlásit, že bez zápůjček „z Husy“ se v současnosti neobejde žádná z větších výstav na území České republiky. Od institucí státních jako je Národní galerie přes menší soukromé galerie. V posledních letech jsme s potěšením zaznamenali i nárůst zájmu mezinárodních institucí o prezentaci českého výtvarného umění. Díla ze sbírky dr. Železného tak dobývají i prestižní výstavní síně v Londýně, New Yorku a Paříži.

Copyright © GALERIE ZLATÁ HUSA / 2015 Vyrobil WEBdesign Znojman